Vaatwassers

Kies het juiste product
 • De vaatwasser doet niets. Wat kan ik doen?

  1. Brandt het controlelampje?
  2. Krijgt de machine stroom?
  3. Is er een zekering gesprongen?
  4. Is de aardlekschakelaar uitgeschakeld?
  5. Is het vergrendelingssysteem van de deur defect?
  6. Zit de deur goed dicht?
  7. Probeer de vaatwasser te resetten volgens de aanwijzingen in de gebruiksaanwijizing.

  Biedt geen van de bovenstaande aanwijzingen een oplossing voor uw probleem? Vul een serviceaanvraag in en onze klantenservice zal u helpen.

   
 • De vaatwasser heeft problemen met de watertoevoer. Wat kan ik doen?

  1. Controleer of de watertoevoer naar de machine open staat.
  2. Controleer of er een knik in de toevoerslang zit.
  3. Zijn er problemen met de waterdruk?

  Biedt geen van de bovenstaande aanwijzingen een oplossing voor uw probleem? Vul een serviceaanvraag verder in en onze klantenservice zal u helpen.

   
 • De machine heeft problemen met de afvoer. Wat kan ik doen?

  1. Controleer de afvoer van de vaatwasser onder de gootsteen.
  2. Reinig de filters van de vaatwasser.

  Biedt geen van de bovenstaande aanwijzingen een oplossing voor uw probleem? Vul een serviceaanvraag in en onze klantenservice zal u helpen.

   
 • De vaatwasser schakelt de aardlekschakelaar uit. Wat kan ik doen?

  1. Kijk of er vocht rond de machine aanwezig is. Wellicht is de aardlekschakelaar uitgeschakeld door het aanwezige vocht. Het vocht wegnemen en de aardlekschakelaar weer inschakelen.
  2. Ruikt u een brandlucht? Verwijder de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de klantenservice van Inventum.
  3. Controleer of de aansluiting geaard is.

  Biedt geen van de bovenstaande aanwijzingen een oplossing voor uw probleem? Vul een serviceaanvraag in en onze klantenservice zal u helpen.

   
 • De vaatwasser verwarmt het water niet. Wat kan ik doen?

  • Het verwarmingselement is defect.

  Vul een serviceaanvraag in en onze klantenservice zal u helpen.

   
 • De vaatwasser reinigt niet. De vaat is vuil. Wat kan ik doen?

  1. De filters zijn verstopt. Verstopte filters zorgen voor een beperking van de waterdoorstroming naar de pomp. Er wordt minder water rondgepompt voor het afwassen en de waterdruk wordt lager. De vaat wordt daarom minder goed gespoeld en gewassen. Haal de filters eruit en maak ze leeg. Maak de filters onder stromend water schoon met een borstel. Bij het schoonmaken van het fijnfilter is het van belang om het aan de achterkant schoon te maken, ook als het er aan de bovenkant schoon uitziet. Voedselresten in de filters kunnen tijdens de afwas opnieuw neerslaan. Als het lijkt of er zand of gruis op de bodem van bijvoorbeeld kopjes ligt, komt dat door het opnieuw neerslaan van voedselresten uit de filters.
  2. Geblokkeerde spoelarmen. Lang keukengerei dat in de bestekkorf staat, kan de bovenste spoelarm blokkeren. Dun keukengerei of bestek met dunne stelen in de bestekkorf kan door de gaten in de bestekkorf steken en de onderste spoelarm blokkeren. Plaats lang keukengerei in de bovenste korf. Plaats bestek met een dunne steel met de steel naar boven in de bestekkorf. Als de vaatwasser is voorzien van een bestekbak in de bovenste korf, kunt u bestek met dunne stelen beter in de bestekbak doen.
  3. De spoelarmen zijn verstopt. Vruchtenpitten e.d. kunnen door het grove filter heen en kunnen de gaten in de spoelarmen verstoppen. De vaat wordt dan minder goed gespoeld. Maak de spoelarmen schoon.
  4. Oud afwasmiddel. Afwasmiddel dat lang heeft gestaan, kan gaan schiften. Als u de bovenste laag gebruikt, komen er te weinig actieve stoffen in de vaatwasser. Het chloor in het afwasmiddel kan verdampt zijn als het te lang heeft gestaan. Als het afwasmiddel te weinig chloor of andere bleekmiddel bevat, worden bijv. theekopjes niet schoon. Roer of schud het afwasmiddel voor gebruik. Zorg ervoor dat het afwasmiddel altijd goed afgesloten wordt bewaard.
  5. Slechte afvoer. Als de afvoerslang over een lang stuk omlaag loopt richting de vaatwasser, kan er vervuild water teruglopen in de vaatwasser. Breng de afvoerslang op dezelfde hoogte als de bovenkant van de machine, zo dicht mogelijk bij de machine. Zie de gebruiksaanwijzing.
  6. Verkeerd programma gekozen. Wassen bij te lage temperaturen of te kort wassen kan een slecht afwasresultaat opleveren. Selecteer een programma met een hogere temperatuur en een langere wastijd.
  7. Er wordt slecht of helemaal niet gespoeld. Het is belangrijk om, bij het vullen van de vaatwasser, etensresten van de vaat te verwijderen. Als de machine niet meteen van start gaat, kunnen de voedselresten indrogen. Resten van sterke voedingsmiddelen, bijv. chili, paprika, ketchup e.d. kunnen de vaat aantasten als ze te lang blijven zitten. Andere etensresten, zoals bijv. eieren en spinazie, zullen door het warme water bij de hoofdwas niet worden weggespoeld, maar juist vast gaan zitten. Spoel de vaat vóór het afwassen altijd af in de gootsteen of met behulp van het spoelprogramma van de vaatwasser.
  8. Verkeerde dosering van afwasmiddel.

   
  Biedt geen van de bovenstaande aanwijzingen een oplossing voor uw probleem? Vul een serviceaanvraag in en onze klantenservice zal u helpen.

   
 • Er zit witte aanslag op de vaat en roestplekken op het bestek. Wat kan ik doen?

  1. Te weinig afwasmiddel toegevoegd. Bij een te lage dosering van afwasmiddel komen er te weinig actieve stoffen in het water. Dit zorgt voor kalkverbindingen op de vaat. Lees altijd de doseerinstructies op de verpakking van het afwasmiddel goed door, omdat de dosering per afwasmiddel varieert.
  2. Geen zout in de vaatwasser gedaan. Als er geen zout in de onthardingsinstallatie van de vaatwasser zit, krijgt u kalkaanslag op de vaat. Controleer of er zout in de onthardingsinstallatie zit.
  3. Verkeerde dosering van zout. Als de zoutdosering van de vaatwasser te laag is ingesteld, wordt er bij iedere afwasbeurt te weinig zout gebruikt. Hierdoor krijgt u kalkaanslag op de vaat. Controleer of de zoutdosering van de vaatwasser goed is ingesteld en is afgestemd op de hardheid van het water. Neem voor informatie over de hardheid van het water contact op met uw lokale waterbedrijf.
  4. Verkeerd zout. Fijn zout heeft de neiging om te gaan samenklonteren. De doorstroming van het water door de onthardingsinstallatie wordt bemoeilijkt en het kalk uit het water wordt niet effectief genoeg verwijderd. Het resterende zout in het water vormt dan kalkaanslag op de vaat. Gebruik daarom altijd speciaal zout voor de vaatwasser.
  5. Gebruik grof zout in de onthardingsinstallatie.
  6. Deksel van zoutreservoir niet goed dicht. Het deksel op de zoutreservoir kan los zitten. De rubberen pakking kan vervuild of versleten zijn. Als het deksel van de zoutreservoir niet goed sluit, komt er zout in het afwaswater terecht dat zich als witte aanslag op de vaat afzet. Controleer de rubberen pakking en zorg ervoor dat het deksel goed is vastgeschroefd.

  Biedt geen van de bovenstaande aanwijzingen een oplossing voor uw probleem? Vul een serviceaanvraag in en onze klantenservice zal u helpen.

   
 • Er komt een melkwitte aanslag op de glazen en dit gaat er niet meer af. Wat kan ik doen?

  Glas kan soms "ziek" worden. De soda in het glas komt naar buiten en is zichtbaar als een melkwitte aanslag op het glas. Als dit eenmaal is gebeurd dan kan het niet meer worden hersteld. De melkwitte aanslag blijft. Wij adviseren om glas aan te schaffen dat geschikt is voor de vaatwasser.

   
 • Er zitten vlekken of strepen op de vaat. Wat kan ik daaraan doen?

  1. Er zit geen glansspoelmiddel in de vaatwasser. Als er geen glansspoelmiddel in de vaatwasser zit, zal het water tijdens het drogen te langzaam van de vaat aflopen. Dit zorgt voor vlekken of strepen op de vaat. Controleer of er glansspoelmiddel in de vaatwasser zit.
  2. Te lage dosering glansspoelmiddel. Als de dosering van het glansspoelmiddel te laag is afgesteld, zal er bij iedere afwasbeurt te weinig glansspoelmiddel worden gebruikt. Stel de dosering van het glansspoelmiddel in en kijk goed of de vaatwasser het glansspoelmiddel gebruikt. Vlekken en strepen kunt u verwijderen door de vaat te laten weken in een citroenzuuroplossing.

  Biedt geen van de bovenstaande aanwijzingen een oplossing voor uw probleem? Vul een serviceaanvraag in en onze klantenservice zal u helpen.

   
 • De vaat heeft een blauwig laagje. Wat kan ik doen?

  1. Te hoge dosering glansspoelmiddel. Als er bij de laatste spoelbeurt te veel spoelmiddel wordt gebruikt, ziet u dat aan een blauwig laagje op de vaat. Als het laagje niet wordt verwijderd, kan dat bij herhaaldelijk wassen en drogen vast gaan zitten. Verlaag de dosering van het spoelmiddel.
  2. De deksel van het glansspoelmiddelreservoir zit niet goed dicht. Als het deksel niet goed dicht zit, zal het spoelmiddel in het afwaswater terechtkomen.
  3. Controleer of er vuil rond de opening van het reservoir zit.
  4. Controleer de rubberen pakking van het deksel.
  5. Zorg ervoor dat het deksel goed dicht zit.

  Biedt geen van de bovenstaande aanwijzingen een oplossing voor uw probleem? Vul een serviceaanvraag in en onze klantenservice zal u helpen.

   
 • De vaat is na de afwasbeurt nog nat. Wat kan ik doen?

  1. Water onder in kopjes en glazen. Onder in kopjes en glazen kan water staan dat tijdens het drogen niet verdampt. Door dit water is het vochtig in de vaatwasser en voelt de rest van de vaat ook nat aan. Neem het water af met een theedoek als de vaatwasser klaar is. Laat vervolgens de deur van de vaatwasser minimaal 30 min. op een kier staan voordat u de vaatwasser leeghaalt.
  2. Keukengerei van kunststof en hout. Kunststof en hout drogen minder goed op dan glas en porselein. Als er veel spullen van kunststof of hout in de vaatwasser zitten, zal er na het drogen veel condenswater in de vaatwasser aanwezig zijn. Haal spullen van kunststof en hout uit de vaatwasser en neem ze af met een theedoek. Laat vervolgens de deur van de vaatwasser minimaal 30 min. op een kier staan voordat u de vaatwasser leeghaalt.

  Biedt geen van de bovenstaande aanwijzingen een oplossing voor uw probleem? Vul een serviceaanvraag in en onze klantenservice zal u helpen.

   
 
 
Naar boven