Privacy verklaring Inventum Huishoudelijke Apparaten B.V.

Inventum wil jou als klant of gebruiker van producten duidelijk en goed informeren, snel kunnen helpen en een uitstekende service bieden. Daarvoor maken wij gebruik van persoonsgegevens. Inventum Huishoudelijke Apparaten B.V. is verantwoordelijk voor het verzamelen en verwerken van alle persoonsgegevens. Daarbij houden wij ons aan de Europese privacy wetgeving, in Nederland bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring lichten we toe welke gegevens we verzamelen, wat we daarmee doen en welke rechten jij hebt.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens
Jouw persoonsgegevens worden door ons verwerkt om aanvragen en afspraken te kunnen behandelen en om informatie met je te delen. Hieronder vermelden wij een aantal specifieke activiteiten waar persoonsgegevens voor nodig zijn:

  • Informatie aanvragen m.b.t. producten en brochures
  • Garantie registratie en service aanvragen
  • Toezenden van nieuwsbrieven of informatie bulletins
  • Verstrekken van productreviews
  • Deelname aan acties en promoties
  • Bestelling van onderdelen of accessoires
  • Tevredenheid enquêtes

Jouw persoonsgegevens worden alleen opgeslagen en verwerkt als je ze vrijwillig hebt opgegeven.
Bij het gebruik van onze website houden wij alleen algemene bezoekgegevens bij zoals het IP-adres, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en de bezochte pagina’s en de gegevens die de browser meestuurt.

Wat zijn jouw rechten
Jij moet erop kunnen vertrouwen dat wij jouw persoonlijke gegevens beschermen en beveiligen. Daarin willen we transparant zijn en als je daarom vraagt zullen wij ons inspannen om na te gaan waar jouw persoonsgegevens worden gebruikt. Ook heb je het recht om te vragen om wijziging of  verwijdering van je persoonsgegevens. Tenzij wij wettelijk verplicht zijn om deze gegevens te bewaren. Je kunt een verzoek om correctie of verwijdering van persoonsgegevens sturen naar privacy@inventum.eu. Wij zullen jouw verzoek binnen vier weken in behandeling nemen.

Met wie delen wij jouw gegevens
Wij delen persoonsgegevens alleen met derden als dit voor het nakomen van de afspraak die we met jou hebben gemaakt nodig is. Voorbeelden hiervan zijn het uitvoeren van een reparatie door een servicebedrijf, opsturen van informatie/brochures, producten of onderdelen, uitvoeren van een promotie actie waarvoor je je hebt aangemeld, etc. Ook kunnen wij gebruik maken van de informatiesystemen en datacenters van derden (SaaS-diensten) voor de verwerking van gegevens. Met derden met wie wij persoonsgegevens delen sluiten wij altijd een verwerkersovereenkomst. In zo’n overeenkomst nemen wij onder meer op welke gegevens verwerkt mogen worden, voor welke doeleinden en onder welke voorwaarden en welke technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen in acht dienen te worden genomen. Verder kunnen wij op grond van de wet verplicht worden om gegevens te delen.

Wij vragen om toestemming
Als je ons een verzoek om (product)informatie stuurt, de garantie op een product registreert, een aanvraag voor service doet of bijvoorbeeld deelneemt aan een actie, etc., vragen wij jou om toestemming om je persoonsgegevens te mogen verwerken. Als je geen toestemming geeft, kunnen wij jouw verzoek niet verwerken.

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens
Wij hebben passende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Hierbij houden wij rekening met de stand van de techniek, de kosten van uitvoering, de risico’s en de aard van de gegevensverwerking. Toegang tot bestanden met persoonsgegevens is beperkt door middel van wachtwoorden en encryptie. Het raadplegen van persoonsgegevens wordt zoveel mogelijk gelogd.

Websites van derden
Deze privacy verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van hyperlinks met de Inventum website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan om de privacy verklaring van de websites te lezen voordat je van deze websites gebruik gaat maken.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens
Persoonsgegevens kunnen in het kader van service- en dienstverlening door ons worden bewaard. Voor persoonsgegevens in het kader van product en garantieregistraties en serviceaanvragen geldt dit in ieder geval gedurende de verwachte levensduur van een product.

Cookiegebruik
Hoe wij omgaan met cookies kun je lezen in de cookie verklaring op onze website.

Als je vragen hebt
Voor vragen over ons privacy beleid kun je een email sturen naar privacy@inventum.eu of per post naar Inventum Huishoudelijke Apparaten B.V., Meander 861, 6825 MH Arnhem

 
Naar boven