• banners energielabel.jpg

Wijziging energieregelgeving

Sinds 1 maart 2021 is de energieregelgeving veranderd voor vaatwassers en koelkasten. Dat brengt ook een nieuw energielabel met zich mee. Op deze pagina leggen we graag uit wat de nieuwe regelgeving voor jou betekent.


Een nieuw energielabel, waarom?

De Europese Unie introduceerde het huidige energielabel als hulpmiddel bij het maken van aankoopbeslissingen. In de loop der jaren zijn de duurzaamheidstechnieken voor witgoed dusdanig verbeterd dat de huidige regelgeving simpelweg niet meer toereikend is. Diverse apparaten komen namelijk boven de hoogste klasse van A+++ uit, waardoor de labels hun functie enigszins verloren hebben. 

Om beter onderscheid te kunnen maken in witgoed apparaten, is een nieuw energielabel geïntroduceerd met nieuwe meetmethodes en strengere eisen. Sinds de ingangsdatum van 1 maart 2021 is het oude energielabel komen te vervallen en voeren we alleen nog het nieuwe energielabel.


Wat verandert er precies?

De belangrijkste verandering is de wijziging in energieklassen. De oude energieklassen D tot en met A+++ hebben plaats gemaakt voor de nieuwe klassen G tot en met A. De zogeheten plusklassen A+, A++ en A+++ bestaan nu niet meer en daarmee is A de hoogste energieklasse.

De nieuwe energielabels laten ook duidelijkere waardes zien, waardoor de labels eenvoudiger zijn in het gebruik. Dankzij nieuwe meetmethodes zijn de eisen ook strenger en inzichtelijker geworden. Verder heeft elk energielabel een QR-code, die doorverwijst naar de database van de EU. Hier kan je snel productinformatie opvragen over het apparaat. 


Verschillen tussen oude en nieuw labels

Vaatwassers 

Oud label Nieuw label  

Belangrijkste verschillen

QR-code op het label

Nieuwe energieklassen G t/m A

Andere pictogrammen en normeringen:

    - energieverbruik in kWh per 100 cycli (i.p.v. per jaar)

    - aantal couverts

    - waterverbruik per cyclus (i.p.v. per jaar)

    - duur Eco-programma in uren en minuten

    - geluidsniveau

 Geluidsniveau ingedeeld in klassen:

    - A: minder dan 39 dB

    - B: 39 t/m 44 dB

    - C: 45 t/m 50 dB

    - D: 51 of meer dB

Koelkasten

Oud label Nieuw label  

Belangrijkste verschillen

QR-code op het label

Nieuwe energieklassen G t/m A

Andere pictogrammen en normeringen:

    - energieverbruik

    - netto inhoud vriesgedeelte

    - netto inhoud koelgedeelte

    - geluidsniveau

 Geluidsniveau ingedeeld in klassen:

    - A: minder dan 30 dB

    - B: 31 t/m 35 dB

    - C: 36 t/m 41 dB

    - D: 42 of meer dB

 
Naar boven